top of page

Zásady ochrany osobních údajů společnosti 

SA reklama
Syen Andreasová
Gossl 219
8993 Grundlsee

E-mail: office@sawerbung.at
Mobil: +43 0664 133 063 4

k plnění informačních povinností o ochraně údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás zásadním zájmem. Naše společnost uchovává a zpracovává Vaše údaje - v zájmu zákazníků a partnerů - pouze v rozsahu nezbytně nutném pro správu, a to výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003, DSG atd.). Dodržujeme následující zásady:

základní právo na ochranu údajů

Ochrana údajů je vaším základním právem. To mimo jiné znamená, že máte právo na diskrétní nakládání s vašimi osobními údaji.
Zpracovávané osobní údaje budou pouze předány třetím stranám nebo použity k jinému než původnímu účelu, ke kterému jsme ze zákona povinni tak učinit. 

1. Obecné informace

Následující rady poskytují  Přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.
Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži tohoto webu.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, když nás kontaktujete e-mailem nebo se registrujete k odběru newsletteru/tiskové zprávy.
Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat k vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje.
Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů. 

2. Obecné informace a povinné informace o ochraně údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.
Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu
Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

SA reklama
Syen Andreasová
Gossl 219
8993 Grundlsee

E-mail: office@sawerbung.at
Mobil: +43 0664 133 063 4

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Postačí nám neformální zpráva e-mailem (office@sawerbung.at). Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. V Rakousku je to orgán pro ochranu osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Tento web nepoužívá šifrování SSL ani TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Informace, blokování, smazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů na adrese kdykoliv. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily. 

3. Sběr dat na našich webových stránkách

cookies

Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie se používají k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.
Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho domovské stránky. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává.

Tyto jsou:
• Typ prohlížeče a verze prohlížeče
• použitý operační systém
• URL odkazující stránky
• Název hostitele přistupujícího počítače
• Čas požadavku serveru
• IP adresa*
* Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována. V důsledku toho je možná pouze hrubá lokalizace. Již není možné vytvořit osobní referenci.

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou tedy zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.
Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny. 

4. Sociální média

Sdílejte obsah prostřednictvím pluginů (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Obsah našich stránek lze sdílet na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Google+ v souladu s předpisy o ochraně údajů, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily pro surfování. Tato stránka k tomuto účelu používá nástroj eRecht24 Safe Sharing Tool. Tento nástroj naváže přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek.
Tento nástroj automaticky nepřenáší uživatelská data provozovatelům těchto platforem. Pokud je uživatel registrován na jedné ze sociálních sítí, při používání sociálních tlačítek Facebook, Twitter, Google+1 & Co. informační okno, ve kterém může uživatel potvrdit text před jeho odesláním.

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook pluginy poznáte podle loga Facebooku na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Twitter plugin

Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tyto údaje jsou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese: https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na https://twitter.com/account/settings.
Google+ PluginNaše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů prostřednictvím tlačítka Google+. Google ukládá jak informace, že jste obsahu dali +1, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se může objevit jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo jinde na webových stránkách a v reklamách na internetu.

Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás i ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje.
Použití shromážděných informací: Kromě účelů vysvětlených výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě uživatelů +1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky. 

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie Google Analytics jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

plug-in prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti sběru dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics
Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování dat objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách a plně implementujeme přísné požadavky orgánů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Google Analytics RemarketingNaše webové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem lze zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC). .

Pokud jste udělili souhlas, Google za tímto účelem propojí vaši historii webového prohlížeče a prohlížeče s vaším účtem Google. Tímto způsobem mohou být stejná personalizovaná reklamní sdělení umístěna na každé zařízení, na kterém se přihlásíte pomocí svého účtu Google.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje Google Analytics uživatelská ID ověřená Googlem, která jsou dočasně propojena s našimi údaji Google Analytics za účelem definování a vytváření publik pro inzerci napříč zařízeními.
Proti remarketingu/cílení napříč zařízeními můžete trvale vznést námitku tím, že ve svém účtu Google deaktivujete personalizovanou reklamu; klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Souhrn zaznamenaných údajů ve vašem účtu Google je založen výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odvolat u společnosti Google (článek 6 (1) (a) GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou sloučeny ve vašem účtu Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste vznesli námitku proti sloučení), je shromažďování údajů založeno na článku 6 (1) (f) GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel webu má zájem na anonymní analýze návštěvníků webu pro reklamní účely.
Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“).
V rámci Google AdWords využíváme tzv. sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztratí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.
Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že jednoduše deaktivujete cookie pro sledování konverzí Google ve vašem internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
„Konverzní soubory cookie“ jsou ukládány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace jeho webu a reklamy.
Více informací o Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v předpisech Google o ochraně dat: https://www.google.de/policies/privacy/.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Pomocí reCAPTCHA je třeba zkontrolovat, zda zadávání dat na naše webové stránky (např. do kontaktního formuláře) provádí člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.
Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem.
Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android .html.

Facebook pixely

Naše webové stránky používají k měření konverzí pixel akce návštěvníka od společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).
Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek po jejich přesměrování na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro účely statistiky a průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.
Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány Facebookem tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook mohl údaje používat pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání dat Facebooku. To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Funkci remarketingu „Custom Audiences“ můžete také deaktivovat v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.
Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat inzerci založenou na používání z Facebooku na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

6. Newsletter/informační dopis/tiskové informace

Údaje o příjemci

Pokud si přejete dostávat newsletter/tiskovou zprávu/informační dopisy nabízené na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru/tiskové zprávy/informačního dopisu. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.
Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru/tiskové zprávy/informačního dopisu můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru/tiskové zprávě/info dopis. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z newsletteru neodhlásíte, a vymazány poté, co newsletter zrušíte. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

MailChimp

Tento web využívá služeb MailChimp k zasílání newsletterů / tiskových zpráv / informačních dopisů. Poskytovatelem je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp je služba, pomocí které lze organizovat a analyzovat mimo jiné zasílání newsletterů / tiskových zpráv / informačních dopisů. Pokud zadáte údaje za účelem přihlášení k odběru newsletteru (např. e-mailová adresa), budou uloženy na serverech MailChimp v USA.
MailChimp je certifikován podle „EU-US Privacy Shield“. „Privacy Shield“ je dohoda mezi Evropskou unií (EU) a USA, která má zajistit soulad s evropskými standardy ochrany dat v USA.
S pomocí MailChimp můžeme analyzovat naše kampaně. Když otevřete e-mail odeslaný pomocí MailChimp, soubor obsažený v e-mailu (tzv. web beacon) se připojí k serverům MailChimp v USA. Tímto způsobem lze zjistit, zda byla otevřena zpráva s newsletterem a na které odkazy bylo kliknuto. Zaznamenávají se také technické informace (např. čas načtení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit příslušnému příjemci newsletteru. Používají se výhradně pro statistickou analýzu kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů/tiskových zpráv/informačních dopisů zájmům příjemců.

Pokud si nepřejete analýzu od MailChimp, musíte se odhlásit z odběru newsletteru/tiskové zprávy/informačního dopisu. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě newsletteru odpovídající odkaz „odhlásit“. Můžete nám také poslat e-mail na adresu office@sawerbung.at.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí  Odhlásit odběr newsletteru / tiskové zprávy / newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje, které jste u nás uložili za účelem získávání informací, budeme uchovávat, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru, a poté, co zrušíte zasílání newsletteru/tiskové zprávy/informačního dopisu, budou smazány z našich serverů i ze serverů MailChimp. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MailChimp na adrese: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uzavření smlouvy o zpracování údajů
Se společností MailChimp jsme uzavřeli tzv. „Smlouvu o zpracování dat“, ve které se zavazujeme MailChimp chránit data našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Tato smlouva je k nahlédnutí na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/. 

7. Pluginy a nástroje

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.
YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

vimeo

Náš web používá pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, bude navázáno spojení se servery Vimeo. Server Vimeo je informován, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni na Vimeo nebo nemáte účet Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožníte Vimeu přiřadit vaše chování při procházení přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo.
Další informace o tom, jak zacházet s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.
Pro tento účel se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. To dává společnosti Google vědět, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Více informací o Google Web Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google MapsTato stránka používá mapovou službu Google Maps prostřednictvím API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.
Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SoundCloud

Pluginy ze sociální sítě SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Velká Británie.) mohou být integrovány na naše webové stránky. Pluginy SoundCloud poznáte podle loga SoundCloud na dotčených stránkách.
Když navštívíte naše stránky, po aktivaci pluginu se vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem SoundCloud. SoundCloud obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud při přihlášení ke svému uživatelskému účtu SoundCloud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „tlačítko Sdílet“, můžete propojit a/nebo sdílet obsah našich stránek se svým profilem SoundCloud. Díky tomu může SoundCloud přiřadit váš uživatelský účet k vaší návštěvě našich stránek. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je SoundCloud využívá. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SoundCloud na adrese: https://soundcloud.com/pages/privacy.
Pokud nechcete, aby SoundCloud spojil vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem SoundCloud, před aktivací obsahu pluginu SoundCloud se odhlaste ze svého uživatelského účtu SoundCloud.
SpotifyFunctions hudební služby Spotify jsou integrovány na našem webu. Poskytovatelem je Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm ve Švédsku. Pluginy Spotify poznáte podle zeleného loga na našem webu. Přehled pluginů Spotify najdete na: https://developer.spotify.com.

To umožňuje navázat přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Spotify, když navštívíte naši webovou stránku prostřednictvím pluginu. Spotify obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Spotify, když jste přihlášeni ke svému účtu Spotify, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem Spotify. To umožňuje Spotify spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.
Pokud si nepřejete, aby Spotify spojil vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem Spotify, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu Spotify.

Změny a úpravy prohlášení o ochraně osobních údajů
V průběhu dalšího rozvoje internetu a jeho služeb a z důvodu využívání nových technických možností bude nutné toto prohlášení o ochraně údajů průběžně přizpůsobovat okolnostem. Změny v používaných technologiích nebo službách, které jsou relevantní pro zákon o ochraně osobních údajů, budou včas zveřejněny na této stránce.

Naše kontaktní údaje

Zodpovědnost podle GDPR:

SA reklama
Syen Andreasová
Gossl 219
8993 Grundlsee

E-mail: office@sawerbung.at
Mobil: +43 0664 133 063 4

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Andreas Syen

bottom of page