top of page

otisk

Informační povinnost dle §5 zákona o elektronickém obchodu, §14 zákoníku společnosti, §63 živnostenského řádu a informační povinnost dle §25 mediálního zákona

SA reklama
Syen Andreasová
Gossl 219
8993 Grundlsee

E-mail: office@sawerbung.at
Mobil: +43 0664 133 063 4

Předmět podnikání: Reklamní agentura

Člen: WKO Stmk
Profesní právo: Živnostenský řád www.ris.bka.gv.at
Orgán dozoru/živnostenský úřad: okresní úřad Liezen
Pracovní pozice: reklamní agentura, fotograf
Stát udělení: Rakousko

Informace o online řešení sporů: Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformě EU pro řešení sporů online: http://ec.europa.eu/odr. Případné stížnosti můžete také zasílat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl na tuto webovou stránku učiněn odkaz. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah tohoto webu byl vytvořen s maximální možnou péčí. Nepřebíráme však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnou legislativou. Nejsme však povinni monitorovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy je známa znalost konkrétního porušení zákona. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky. Na obsah těchto externích webových stránek nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

autorská práva

Provozovatelé tohoto webu vynakládají maximální úsilí, aby vždy dodržovali autorská práva ostatních nebo používali vlastní vytvořená a bezlicenční díla. Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají autorským právům. Příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Fotografické kredity

Syen Andreasová

webový design

SA reklama
Syen Andreasová
Gossl 219
8993 Grundlsee

E-mail: office@sawerbung.at
Mobil: +43 0664 133 063 4

bottom of page